No Picture
Fasad

Fasadmaterial

Källa: Hålla hus. Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började panelning med stående locklistpanel blev vanlig. Från […]

No Picture
Byggskivor

Masonit-miljövänligt funkismaterial

Källa: Hålla hus. Masonit, funktionalismens favorit­material, har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder och har sedan 1929 varit ett billigt, lättillgängligt, lätthanterligt och miljövänligt materialalternativ och under några årtionden på 1900-­talet var masonit det […]

No Picture
Fasad

Paneltyper

Källa: Hålla hus. Den vanligaste panelen i vårt äldre byggnadsbestånd är locklistpanelen av stående bräder med locklist. Det är inte så konstigt. Den är enkel och självklar och har funnits sedan sågverken började bli mera utvecklade […]

No Picture
Husets delar

Tänk på taket

Källa: Gård och torp.se. Halm, torv, plåt, tegel, näver, spån, papp – våra hus har täckts med helt olika material, ofta de som fanns närmast till hands. I skogsbygderna lade man spån- eller brädtak, i bergrika […]

No Picture
Golv

Eco-Friendly Flooring: Green From the Ground Up

Källa: www.motherearthnews.com/green-homes. There is a wide variety of eco-friendly flooring in the marketplace today. What makes flooring green? Here, many factors come together: durability, non-toxicity, renewable sourcing and transportation Read more: http://www.motherearthnews.com/green-homes/eco-friendly-flooring-ze0z11zkon.aspx#ixzz1kn23v0CX

No Picture
Naturliga våtrum

Tadelakt tar täten

Källa: Bostadsguiden Unt. I tusentals år har man använt tadelakt i Nordafrika. Nu vinner den uråldriga kalkputsen ny popularitet i modern, nordisk inredning.Med svepande lätta rörelser arbetar Michael Sarian ut det spackelliknande materialet. Han arbetar […]

No Picture
Husets delar

Nya byggmaterial i hampa

Hampa är ett naturmaterial som använts sedan lång tid tillbaka för olika nyttoändamål. Inom byggande kan hampa användas som isolering  eller i byggstenar och byggelement.  Fördelen är avsaknad av kemikalier och farliga fibrer samtidigt som […]

No Picture
Okategoriserad

Fuktsäkert utan kemikalier

Text: Cathrine Bülow. Många svenska badrum är fukt-och mögeldrabbade. Årligen kostar detta stora pengar för försäkringsbolag och fastighetsägare.Vatten som läcker in mellan kakelfogarna och når bakomliggande gipsskiva kan leda till stora problem. Pappen runt gipsskivan […]