No Picture
Stadsbyggnad

Vauban, Freiburg -hållbara stadsdelars förebild

Källa: Brfexperterna. Hållbart stadsdelsbyggande är minst sagt i ropet just nu. En stadsdel nämns oftare än andra: Vauban i Freiburg, Tyskland. Ett unikt medborgardeltagande och nedprioriterad bilism är det som främst kännetecknar stadsdelen. Läs mer […]

No Picture
Allmänt

21 Ways to Save Water

Källa: Ecoki. Though we might not think of it as readily as shutting out the lights, conserving water is just as essential for doing better for our planet. Unlike energy, we can control our usage […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

“Stoppa enstegstätade putsfasader”

Källa: Byggvärlden. Trots att enstegstätade putsfasader har dömts ut finns det fortfarande företag som bygger nya hus med den konstruktionen, eller med modifierade enstegslösningar. – Det känns inte som om branschen i allmänhet kommer med […]

No Picture
El

Elbolagen smörar för egen el-kunder

Källa: Ny teknik.se. Medan regeringen drar frågan om nettodebitering av egenproducerad el i långbänk erbjuder sig elbolagen att ta hand om – och betala för – kundernas elöverskott. Fortum säljer till och med hela solcellspaket. […]