Paneltyper

Källa: Hålla hus. Den vanligaste panelen i vårt äldre byggnadsbestånd är locklistpanelen av stående bräder med locklist. Det är inte så konstigt. Den är enkel och självklar och har funnits sedan sågverken började bli mera utvecklade på 1800-talets senare del. Den kräver inga hyvlar, det är bara att sätta sågade bräder intill varandra och täcka över springan med en ribba. Läs mer.