Tänk på taket

Källa: Gård och torp.se. Halm, torv, plåt, tegel, näver, spån, papp – våra hus har täckts med helt olika material, ofta de som fanns närmast till hands. I skogsbygderna lade man spån- eller brädtak, i bergrika trakter skiffertak och i sjöbygder vass. När teglet kom slog det ut de flesta lokala takmaterial, men fortfarande finns hus kvar med traditionella tak. Läs artikeln om olika takmaterial här.