Nya byggmaterial i hampa

Hampa är ett naturmaterial som använts sedan lång tid tillbaka för olika nyttoändamål. Inom byggande kan hampa användas som isolering  eller i byggstenar och byggelement.  Fördelen är avsaknad av kemikalier och farliga fibrer samtidigt som materialet är lätt och har bra fuktreglerande egenskaper.

Hampa är en snabbväxnade och härdig växt som kan odlas långt upp i norr. Den klarar sig utan besprutning och gödning. Den har en inbyggd resistens mot svamp- och bakterietillväxt och behöver därför inte impregneras med annat än (ofarligt) flamskyddsmedel. Hampaisolering hittar du bland annat på  http://www.hampvaruhuset.se/ och www.nordicnaturfiber.se.

Nya hampabyggprodukter i form av hampabyggstenar och bärande väggelement som underlättar rationellt byggande i materialet finns, i alla fall på kontinenten. Läs mer på http://www.cannabric.com och  http://www.internationalhempbuilding.org.