Fuktsäkert utan kemikalier

Text: Cathrine Bülow. Många svenska badrum är fukt-och mögeldrabbade. Årligen kostar detta stora pengar för försäkringsbolag och fastighetsägare.Vatten som läcker in mellan kakelfogarna och når bakomliggande gipsskiva kan leda till stora problem. Pappen runt gipsskivan är ju ett organisk material där det kan börja växa otrevligheter.

För att förhindra fukt att tränga in i väggarna används primers(tätskikt). De innehåller dock en hel del obehagliga kemikalier och tester har visat att de kanske inte heller ger en absolut fuktsäkerhet. Hur många år håller massan tätt är en fråga man ställa sig och vad händer om man borrar i väggen ?

Men det finns andra vägar att gå. En fuktsäker och miljövänlig metod är att endast använda mineraliska material i badrummet som lättbetong eller tegel. De kan inte angripas av mögel. Läs mer om det här och i nedanstående artiklar från svensk tegelinformation. Ytterligare information om sunda våtutrymmen hittar du under fliken badrum på portalen. Läs också om det, i Sverige, hittills okända materialet tadelakt. En vattentät, ekologisk obetänklig och mycket vacker marmorkalkputs som med fördel kan användas i badrum och andra våtutrymmen.