Lera

Fasadrenovera som förr

Källa: Byggnadsvard.se. Ett tjockt lager lerbruk under ett skikt kalkputs som målas med kalkfärg. Så putsades timmerstommar förr i tiden och metoden har många fördelar än i dag – inte minst ur energisynpunkt.. En sådan […]

Puts- bruk& tadelakt

Fel puts får hus att ruttna

Källa: SR. Bild: Wikipedia. En stor del av världsarvet i Visby innerstad riskerar att ruttna sönder de kommande åren. – Det blir allvarliga angrepp på hela stommen och har man otur kan hela huset braka […]

No Picture
Husets delar

Mura med lerbruk

Källa:Alternativ.nu.Lerbruk har varit och är en viktig del i olika byggnadskulturer. Lerans bindkraft utnyttjas för att sammanfoga eller binda ihop block, tegel, kakel eller liknande. I Sverige används lerbuk framför allt i samband med ugnsmurning, […]

No Picture
Fasad

Putsfasader

Källa: Hålla hus. Puts är ett gammalt fasadmaterial, känt sedan antiken. Den har främst använts för att skydda och pryda väggar av tegel eller natursten, men även putsning av timmerväggar har förekommit, s k revetering. […]