Mura med lerbruk

Källa:Alternativ.nu.Lerbruk har varit och är en viktig del i olika byggnadskulturer. Lerans bindkraft utnyttjas för att sammanfoga eller binda ihop block, tegel, kakel eller liknande. I Sverige används lerbuk framför allt i samband med ugnsmurning, men bruket används även för skorstensmurning. Lerbruk skiljer sig från andra slags murbruk såsom kalk- eller cementbruk genom att den inte brinner, dvs det sker ingen kemisk process under torktiden. Detta innebär att bruket är vattenlösligt och samtidigt mycket elastisk när det har torkat, så att det lätt följer rörelser som till exempel i en ugn eller ett murat fack i ett korsvirkeshus. En stor fördel är att bruket kan blandas och förvaras flera månader i förväg.Läs mer.