Putsfasader

Källa: Hålla hus. Puts är ett gammalt fasadmaterial, känt sedan antiken. Den har främst använts för att skydda och pryda väggar av tegel eller natursten, men även putsning av timmerväggar har förekommit, s k revetering. Under medeltiden kom det murade byggandet med tegel och puts till Sverige. Särskilt populär blev putsen decennierna efter 1930, när funktionalismens skönhetsideal var dominerande. Fasadputsen utgör ett klimatskydd som samverkar med, och är en integrerad del av
den bakomliggande muren. Eftersom kalkputs är lättare att underhålla och laga, medan cement är mer energikrävande att framställa, bör en mer kalkhaltig puts vara att föredra ur resurshushållningssynpunkt. Läs mer.