Fasadrenovera som förr

Stärnsunds herrgård- lerklinad och kalkputsad timmerstomme.
Stärnsunds herrgård- lerklinad och kalkputsad timmerstomme.
Stjärnsunds herrgård- lerklinad och kalkputsad timmerstomme.

Källa: Byggnadsvard.se. Ett tjockt lager lerbruk under ett skikt kalkputs som målas med kalkfärg. Så putsades timmerstommar förr i tiden och metoden har många fördelar än i dag – inte minst ur energisynpunkt.. En sådan putsuppbyggnad har många fördelar. Lerans överlägsna fukthantering och låga fuktkvot gör att timret i princip konserveras och det går utmärkt att laga även förhållandevis omfattande timmerskador med lerbruk. Johannes Riesterer och Kjell Taawo berättar hur. Läs mer