No Picture
Allmänt-byggkemi

Sundbyberg kartlägger kemikalier i förskolemiljö

Källa: Miljö&utveckling. Vilka kemikalier finns i kommunens förskolor. Det ska Sundbyberg stad tillsammans med Naturskyddsföreningen ta reda på.Det är genom Naturskyddsföreningens projekt Operation Giftfri förskola med syfte att inventera och förbättra inomhusmiljön på svenska förskolor […]

No Picture
Husets delar

Mura med lerbruk

Källa:Alternativ.nu.Lerbruk har varit och är en viktig del i olika byggnadskulturer. Lerans bindkraft utnyttjas för att sammanfoga eller binda ihop block, tegel, kakel eller liknande. I Sverige används lerbuk framför allt i samband med ugnsmurning, […]

No Picture
Rivning/återanvändning

Klimatsmart råvara går upp i rök

Källa: Byggindustrin.com. Inget trä från bygg- och rivningsbranschen i Sverige materialåtervinns. Men EU-kommissionens genomgång av avfallsdirektivet kan styra om flödena av returträ i Sverige och skaka om marknaden för byggskivor. Byggherrar och fastighetsägare kan bli […]