Fel puts får hus att ruttna

VisbyKälla: SR. Bild: Wikipedia. En stor del av världsarvet i Visby innerstad riskerar att ruttna sönder de kommande åren.

– Det blir allvarliga angrepp på hela stommen och har man otur kan hela huset braka ihop, trots att putsen ser helt intakt ut.  Jag skulle tro att det rör sig om mer än hundra hus, säger Kristin Balksten, som forskar på kalkbruk på Campus Gotland.Orsaken är putsen. Det gamla huset har putsats om under 1900-talet med så kallad KC-puts, en blandning av kalkbruk och cement, istället för det rena kalkbruk som använts i Visby sedan medeltiden. Till inslaget.