Avlopp

Regnvatten till tvätt och toalett

Om man bara använder ”finvattnet” som dricksvatten och till matlagning kan upptill 50& rent vatten sparas. I ett avlopp med återvinningssystem kan då istället regnvatten  användas till klädtvätt, toalettspolning och trädgårdsbevattning. Regnvatten leds från husets […]

Avlopp

Nytt avloppssystem ger rent vatten och ny mat

Källa: miljo-utveckling.se. I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg installeras vakuumtoaletter med eget avloppsrör. Det innebär att kiss och bajs inte blandas med badvatten, köksvatten och vatten från dagvattenbrunnar, som idag. Mat- och toalettavfallet forslas […]

No Picture
Avlopp

Växter renar hennes avloppsvatten

Källa: Byggahus.se De hade köpt tomten men fick avslag på avloppslösningen. Men det stoppade inte Kerstin Lind från att testa något som ingen annan privatperson i Sverige gjort tidigare, att rena avloppsvattnet med växter. Vi […]

No Picture
Avlopp

Toalettvatten blir växtnäring

Den första spridningen av växtnäring från renat toalettvatten ägde nyligen rum på en åker strax utanför Hölö. Växtnäringen kommer från en testanläggning där lokalt toalettvatten återvinns i ett lokalt, hållbart kretslopp. Vattnet omvandlas till näringsrikt […]