Toalettvatten blir växtnäring

Den första spridningen av växtnäring från renat toalettvatten ägde nyligen rum på en åker strax utanför Hölö. Växtnäringen kommer från en testanläggning där lokalt toalettvatten återvinns i ett lokalt, hållbart kretslopp. Vattnet omvandlas till näringsrikt gödsel som nu ska sätta fart på grödorna.

Just nu pågår ett miljöprojekt på en testanläggning i Hölö. Det är Telge Nät som i samarbete med bland andra Södertälje kommun och LRF Mälardalen omvandlar avloppsvatten till gödsel. Projektet, som till hälften finansieras av Länsstyrelsen, syftar till att skapa lokala, hållbara kretslopp för avloppsvatten. Nyligen ägde den första spridningen rum på Håkan och Tord Erikssons åkrar vid gården Öhr i Hölö.
– Det ska bli spännande att se hur toalettvattnet fungerar som gödsel. Genom de nya toalettlösningarna som spolar väldigt lite vatten kan vi få ett ännu mer koncentrerat och näringsrikt gödselmedel vilket är en förutsättning för det moderna jordbruket, säger Håkan Eriksson, ägare till gården Öhr.
Det finns cirka 30 000 enskilda avlopp i Mälardalen som är i så dåligt skick att de medverkar till miljöproblem som till exempel algblomning. Projektet ”Avlopp i kretslopp” syftar till att minska påfrestningarna på miljön och samtidigt bidra till ett mer hållbart jordbruk genom att samla in toalettvatten från hushållen i området och sedan omvandla det i en testanläggning.
– Genom att sprida toalettvatten på våra åkrar tar vi till vara på ett värdefullt gödselmedel och skapar ett hållbart kretslopp, det är bra för miljön, säger Gösta Andersson på LRF Mälardalen.
Senast år 2015 ska minst 60 procent av den fosfor som finns i toalettvatten utnyttjas som växtnäring, varav minst hälften ska tillbaka till åkermarken, det har riksdagen beslutat. Förutsättningen för det är att det finns lantbruksföretagare som ser detta som en miljösäker kretsloppslösning, och att det finns tillgång till lokalt avloppsvatten från slutna tankar från närliggande hushåll.
– Det är fantastiskt att få vara med i ett sånt här spännande projekt. Genom att samla in och sprida toalettvattnet bidrar vi till en bättre och friskare miljö, färre sjuka sjöar och ett mer hållbart jordbruk, avslutar Anna Calo, projektledare på Telge Nät
Testerna som nu pågår i pilotanläggningen i Hölö utanför Södertälje ligger till grund för den storskaliga anläggning som ska byggas under 2011. Anläggningen kommer att ha parallella system för att ureahygienisera och våtkompostera toalettvatten.

(recyclingnet.se)