Fasad

Byggnadsvårdare av en slump

Källa: Byggnadsvard.se När Lars Sundin ärvde gården i Hälsingland hade han knappt hört ordet byggnadsvård. Men en ny kärlek och en gammal hyvel väckte hans nyfikenhet på gamla tiders byggnadssätt. Anne Ralf Hållbus åkte till […]

No Picture
Fasad

Välj rätt fasad

Källa:Byggahus. se. Ska du välja fasad av trä, puts, tegel eller något annat? Det handlar inte bara om utseende. Här går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer fasad. Egentligen finns det […]

No Picture
Fasad

Putsfasader

Källa: Hålla hus. Puts är ett gammalt fasadmaterial, känt sedan antiken. Den har främst använts för att skydda och pryda väggar av tegel eller natursten, men även putsning av timmerväggar har förekommit, s k revetering. […]

No Picture
Fasad

Fasadmaterial

Källa: Hålla hus. Trä har i våra trakter alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Fram till 1800-talets senare del var fasaderna på landsbygden nästan alltid omålade timmerväggar. Sedan började panelning med stående locklistpanel blev vanlig. Från […]

No Picture
Fasad

Paneltyper

Källa: Hålla hus. Den vanligaste panelen i vårt äldre byggnadsbestånd är locklistpanelen av stående bräder med locklist. Det är inte så konstigt. Den är enkel och självklar och har funnits sedan sågverken började bli mera utvecklade […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

“Stoppa enstegstätade putsfasader”

Källa: Byggvärlden. Trots att enstegstätade putsfasader har dömts ut finns det fortfarande företag som bygger nya hus med den konstruktionen, eller med modifierade enstegslösningar. – Det känns inte som om branschen i allmänhet kommer med […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Tingsrätt dömer ut enstegstätade fasader

Källa: Byggvärlden.se. Eksjö tingsrätt dömer ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Enligt domstolen är det bara en luftad lösning som ger fullgott fuktskydd. – Det är väldigt glädjande, säger advokat Nils Petersen, som har företrätt 34 husägare.Husägarna […]