Byggnadsvårdare av en slump

Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.
Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.
Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.

Källa: Byggnadsvard.se När Lars Sundin ärvde gården i Hälsingland hade han knappt hört ordet byggnadsvård. Men en ny kärlek och en gammal hyvel väckte hans nyfikenhet på gamla tiders byggnadssätt. Anne Ralf Hållbus åkte till Joners – 80 meter släktgård som bit för bit håller på att återställas till ursprunget. Att vara sin egen hantverkare spar pengar. Genom att själv bygga om och sätta nytt lertegel på taket till den stora stenkällaren har Lars till exempel sparat in runt 75 000 kronor. läs mer