Lagen är en rökridå

250px-TJ_harvesteriKälla:DN. När skog ska huggas upphör Miljöbalken att gälla, liksom några av rättssamhällets principer. Inga beslut behöver fattas – och de som fattas kan inte överklagas. Maciej Zaremba följer en människas kamp mot skogsbyråkratins eget moment 22. En turist från Hamburg som lockats till Norrland med löften om att få paddla i ”orörd natur” gör bäst i att medtaga en potta i kanoten. Ty tvingas han i land kan han upptäcka att den skog som kantar älven är fem meter djup. Bortom kulissen ligger ett slagfält. Stubbar, trädstumpar, vattenfyllda hjulspår, kanhända ett bortglömt oljefat. Läs mer.