Text och bild: Cathrine Bülow. Trä är ett av våra äldsta byggnadsmaterial. Knuttimrade hus är en massiv träkonstruktion med lång tradition i Sverige. Numera finns en modern variant på det massiva trähuset, där man slipper många av timmerhusets nackdelar. Trä fogas då samman till stora element på fabrik, genom att spikas, skruvas eller limmas ihop. Miljömässigt är det bästa att välja limfria element. Den massiva träkonstruktionen har många egenskaper. Den är ljudisolerade, fuktbuffrande och relativt brandhärdig. Den sistnämnda egenskapen gör att även flerbostadshus numera kan konstrueras i massivträ. Läs mer

Många miljöfördelar

Det kemikaliefria massivträhuset i limfria träblock, Hamburg.
Det kemikaliefria massivträhuset i limfria träblock, Hamburg.

Miljöfördelarna är många. Det åtgår betydligt mindre energi än för ett betonghus och arbetsmiljön blir bättre. Trä är dessutom förnyelsebart och binder koldioxid. De massiva träelementen kan användas för såväl väggar, tak som bjälklag, för att konstruera småhus eller höghus. Ett massivträhus kräver bara en fjärdedel energi vid framställning i jämförelse med ett betonghus.

Installationer underlättas då det är betydligt lättare att göra genomföringar i trä än i betong. Även för den boende blir det lättare att t.ex. sätta upp tavlor och hyllor. MassivträhusEn annan fördel är att byggtiden förkortas väsentligt då elementen färdigställs i fabrik. Det innebär lägre byggkostnader samt ett fuktsäkrare bygge. Man behöver inte vänta på betong som skall torka ut o.s.v. Tack vare att trä är lätt i jämförelse med betong, kan även kostnaderna för grundläggning minskas. För vindspåbyggnader av befintliga hus är massivträ också idealiskt tack vare sin ringa vikt.

Massavträelement i förgrunden. lsolerskivor av cellulosa bakom.
Massavträelement i förgrunden. lsolerskivor av cellulosa bakom.

Ger bra inomhus- och arbetsmiljö

Trä är ett rent naturmaterial som bidrar till en bra inomhusluft bland annat genom att det verkar fuktighetsreglerande och värmemagasinernade. Man slipper det ohälsosamma betongdammet och bullret vid borrning.

Tvärsnitt av massivträvägg med isolerskiva av cellulosa och utvändig träpanel.
Massivträvägg med isolerskiva av cellulosa och utvändig träpanel.

Trots namnet massivträ förses massivträväggen vanligen med ett isoleranade skikt för att erhålla bättre värmevärden. Det är viktigt att isoleringen placeras på väggens utsida så att massivträblocken inte mister sin förmåga att magasinera värme inifrån huset. Lämpligen isoleras väggen med en limfri isolerskiva i biomaterial som cellulosa, visas till vänster i bild, lin eller hampa. Det förekommer också att mineralull används vilket av miljöskäl är mindre rekommendabelt.

Limfria massivträelement hopsatta med trädymlar.
Limfria massivträelement hopsatta med trädymlar.

Massivträhusets innerväggar färdigställs i och med husets uppförande. Inga gipsskivor eller dylikt behöver reglas upp. Om så önskas kan träväggarna målas,  lanseras eller putsas invändigt.

 

Invändiga massivträväggar

Brandsäkra höghus i trä

Många förknippar trä med stor brandrisk. Efter omfattande bränder i svenska stadskärnor var det under lång tid förbjudet att bygga trähus i mer än två våningar. Dessa bestämmelser är nu ändrade och man får idag även bygga höghus i trä med den nya massiva träbyggnadstekniken.I Växjö har man byggt ett 8-våningshus i massivträ. En massiv träkonstruktion får betydligt bättre brandegenskaper än ett träregelhus. Detta kan förstås om man betänker hur svårt det är att få en grov stock att börja brinna genom att lägga in den i en brasa. I själva verket är trä betydligt mer brandsäkert än stål. När stålbalkar uppnår en viss temperatur deformeras de och byggnaden störtar in, vilket hände när World Trade Center rasade ihop elfte september 2001. Ljudskyddet måste anpassas till träkonstruktionen, då stegljud annars kan bli ett problem. Det kan t.ex. lösas genom att dubbla väggar byggs.

Länkar

Träforskningsrådet

Böcker

Nu bygger Sverige åter stort i trä