Stommar av trä har blivit nästan fyra gånger vanligare på tio år

Källa: Trä. Under 2017 påbörjades 3 937 lägenheter i flerbostadshus med trästomme. Det är en ökning med 9 procent sedan 2016, och fler lägenheter än något tidigare enskilt år. Andelen flerbostadshus med trästomme uppgick 2017 till drygt 13 procent. År 2007 var siffran bara drygt 1000 lägenheter. Eftersom betong-och stålstommar, har en stor klimatpåverkan är det glädjande att andelen flerbostadshus med trästomme fortsätter att öka. En allt större del av en byggnads klimatpåverkan kommer numera från uppförandefasen.

–Ett koldioxidsnålt trähusbyggande är därför avgörande om vi ska nå klimatmålen, säger David Johnsson, vd på TMF, i ett pressmeddelande. Läs mer.Trästommer