Bygg med trä i badrummet – och spara energi!

Mycket exponerat trä i badrummet sänker energibehovet

Trä har många goda egenskaper som förmåga till fuktutjämning och värmemagasinering. En mer okänd egenskap är att trä också kan alstra värme i samband med fuktabsorption. Träets så kallad hygrotermiska massa kan utnyttjas för att sänka husets energibehov. För att detta ska fungera krävs tre saker; fuktalstring, lufttäthet och exponerat trä med öppna porer. Det vill säga obehandlat trä eller trä som är behandlat med diffussionsöppen ytbehandling (inte plastfärg eller lack). Effekten kan handla om ett par graders temperatursänkning och är störst i rum med mycket fukt – det vill säga badrum. Så vi borde börja använda mer trä i de delar av våtrummen som inte är direkt utsatta för vattenexponering, som tak och övre delen av väggarna. Effekten är så stor att vissa hus – med mycket exponerat interiört trä – som byggts med lågenergistandard i själva verket visat sig komma ner i passivhusnivå. Läs mer: https://www.svenskttra.se/publikationer-start/tidningen-tra/2017-3/kristine-nore2/