MHM massivträ utan lim

[Ekobyggportalen hälsar MHM Sverige välkomna som annonsör! MHM (Massiv-Holz-Mauer ®) levererar massivträväggar utan lim och kemikalier. Att bygga med massivträ har en rad fördelar.
Träväggarna är solida och dimensionsstabila som murade väggar, men samtidigt torra, varma, ekologiska och lagrar koldioxid under hela sin livslängd! Massivträ är inte bara förnyelsebart och klimatvänligt, det är också ett byggmaterial med högt isoleringsvärde, som skapar ett behagligt klimat inomhus och kompenserar för temperatur- och fuktfluktuation.caption id=”attachment_16797″ align=”aligncenter” width=”549″] Villor byggda med MHM massivträelement[/caption]

MHM:s element uppfyller alla krav på skydd mot brand, fukt, ljud och termiskt skydd. Till skillnad mot KL-trä innehåller MHM:s element inget lim. Lim utgör cirka fem procent av KL-elementen, vilket enligt beräkningar ger cirka 3 000 liter lim – med ämnen tveksamma för miljö och hälsa – i en normalstor villa. MHM:s element består istället av barrträ med räfflade luftkanaler, för bättre isoleringsvärde, som hyvlas på fabrik, och sedan spikas ihop med återvunna, räfflade aluminiumspik för att bilda en solid, diffusionsöppen som vanligen kompletteras med träfiberisolering på utsidan och som kan användas för både små och stora hus.

Skärmklipp-MHM