Ekohus kontra vanliga hus

Avhandling om timmermannens osynliga verktyg

Källa: Göteborgs universitet. Nu disputerar världens första hantverksdoktor. Timmermannen Ulrik Hjort Lassen har gjort den första akademiska avhandlingen som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör! En timmerman jobbar med ohyvlat […]

No Picture
Husets delar

Håller timmer måttet?

Källa: Gardochtorp.se. Enligt Boverkets regler för energiprestanda drar timmerhus för mycket energi, och man bör välja annat än timmer vid nybyggen. Samtidigt är timmer lokalproducerat, har hållit måttet i hundratals år och är ett självklart val […]

No Picture
Ekohus kontra vanliga hus

Knuttimring-så här funkar det

Källa: Hålla hus. Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är tekniker som varit högt utvecklade så långt tillbaka i tiden vi kan dokumentera. […]

No Picture
Ekohus kontra vanliga hus

Bygga timmerhus

Källa: Byggahus.se. Att bygga äkta timmerhus är en gammal fin tradition. Idag är det dock en utmaning att få till ett u-värde enligt de nya byggreglerna. Det gäller att ge huset rätt utformning och att ha en […]