Flyttade timmerlada och byggde om till bostad

Källa:byggahus.se. Projektet kan upplevas hårresande till en början. Att montera ned en timmerlada, flytta den och bygga upp den igen för att sedan bygga om den till en permanentbostad. Men omfattningen skrämde inte Stefan och Kristina.När det kommer till husprojekt kan det ibland vara svårt att komma överens med sin respektive om hur man vill bo och leva. Oftast slutar det i kompromisser. För Stefan Gustavsson slutade det med flytt av en timmerlada som han sedan byggde om till en välfungerande bostad. Läs mer.