Bygga timmerhus

Källa: Byggahus.se. Att bygga äkta timmerhus är en gammal fin tradition. Idag är det dock en utmaning att få till ett u-värde enligt de nya byggreglerna. Det gäller att ge huset rätt utformning och att ha en bra dialog med stadsbyggnadskontoret.För att få kallas ett timmerhus ska huset vara byggt av knutade massiva stockar som är minst 10 cm tjocka. Timret kan vara handtimrat, dvs knutat för hand där man har låtit timret följa sin naturliga avsmalning, eller maskinknutet – knutat av maskiner och sågat parallellt.  Läs artikeln här.