Knuttimring-så här funkar det

Källa: Hålla hus. Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är tekniker som varit högt utvecklade så långt tillbaka i tiden vi kan dokumentera. Tekniken har funnits hos oss i Norden åtminstone sedan vikingatiden. Troligen har den här byggmetoden kommit till oss österifrån, alltså Ryssland-Karelen. Stockarnas anliggning mot varandra i den längsgående fogen (såt på sydvästerbottniskt mål eller sat på nordvästerbottniskt) görs likadan genom långa tider och även om knutningsmodellerna varierar. Läs mer.