Avhandling om timmermannens osynliga verktyg

Källa: Göteborgs universitet. Nu disputerar världens första hantverksdoktor. Timmermannen Ulrik Hjort Lassen har gjort den första akademiska avhandlingen som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör!

En timmerman jobbar med ohyvlat virke i stora dimensioner och det är därför viktigt att ha effektiva tillvägagångssätt när man märker och hugger timret.

– För hundra år sedan var denna kunskap vanlig i Sverige och övriga världen, men idag är det ytterst få som bemästrar metoderna. Läs mer.