Husets delar

Rent vatten med betongrelining i rören

Källa: Rörliner Sverige AB, Novada Solution Ny svensk uppfinning Dyrt och bökigt stambyte eller oro för att bisfenol A eller andra kemikalier läcker ut i vattnet efter relining? Det svenska företaget NovadaSolution har uppfunnit och utvecklat […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

Snart kan bisfenol-relining vara förbjudet

Källa: bofast.net Bisfenolutredningen förbereder nu förslag till lagstiftning mot bisfenol vid relining. Men den kommer sannolikt inte beröra den relining som redan är gjord. – Huvudsyftet med uppdraget är inte att klämma åt befintlig relining, […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

Bisfenol A funnet i relinade ledningar

Källa: Bofast.se. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit prover på dricksvattnet i 22 lägenheter som fått sina ledningar renoverade med relining-metoden.Till myndighetens förvåning hittades spår av det hormonstörande ämnet bisfenol A i 9 av kallvattenproverna […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Ny byggmetoder kan ge barn skador

Källa: sjukahus.com Bisfenol A finns i en del plaster som används för renovering av stammar istället för stambyte, relining. Bisfenol A kan ge hormonstörningar och hjärnskador. Stambyten är dyrt. Därför har det utvecklats nya metoder […]