Relining med Bisfenol A i cirka 60 byggnader

Källa: Boverket.se I en studie har Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket funnit att 8 av 22 undersökta byggnader hade Bisfenol A i vatten där rör renoverats med relining. Boverket har gjort en sammanställning av hur vanligt det är med relining med Bisfenol A i Sverige. Resultatet visar att metoden använts i cirka 60 byggnader med 3 000 lägenheter på ett flertal orter i landet. Läs mer