Ny byggmetoder kan ge barn skador

Källa: sjukahus.com
Bisfenol A finns i en del plaster som används för renovering av stammar istället för stambyte, relining. Bisfenol A kan ge hormonstörningar och hjärnskador.

Stambyten är dyrt. Därför har det utvecklats nya metoder som ersätter stambyten. Sedan 1990-talet används plast till renovering av stammar, både avlopp och tappvatten.

Riskerna med bisfenol A är omstridda men det finns rapporter som pekar på att bisfenol A kan ge många allvarliga skador, störst risk är det för barn som utsätts för medlet. Skador som ämnet kan ge är; svårighet att skaffa barn, inlärningssvårigheter samt orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.Läs hela artikeln här.