Rent vatten med betongrelining i rören

Skärmklipp-reliningKälla: Rörliner Sverige AB, Novada Solution

Ny svensk uppfinning

Dyrt och bökigt stambyte eller oro för att bisfenol A eller andra kemikalier läcker ut i vattnet efter relining? Det svenska företaget NovadaSolution har uppfunnit och utvecklat ett nytt system där rören kläs invändigt med betong. Först ut att använda systemet i Sverige är nystartade Rörliner.
– Vi ville hitta ett system som för alltid tar bort diskussionen om bisfenol A och andra farliga kemikalier i dricksvattnet. Betong är ett ofarligt material och materialet har använts i vattenledningar i marknätet sedan 30-talet. De vattenprover vi har tagit bekräftar att materialet är ofarligt, säger Peter Helin på Rörliner Sverige AB.

Systemet innebär att man först tar bort alla beläggningar på insidan av den gamla vattenledningen, för att sedan bekläda den med en tunnbetongbeläggning. För vattenledningar i fastigheter blir beläggningen millimeter tjock, för avloppsledningar handlar det om ca 3-5 millimeter. Det betyder att det oftast blir mer plats för vattnet, eftersom gamla rör alltid har en beläggning på insidan.

Helsingborg, först ut i Sverige
Rörliner Sverige AB startar i januari det första projektet i Sverige. En Brf i Helsingborg är först ut att relina med den särskilt framtagna betongblandningen som NovadaSolution uppfunnit.

Intresset på marknaden är stort för den nya lösningen.
– Redan innan lansering, i Sverige av Rörliner, har ett flertal välkända bygg- och reliningföretag visat intresse för vårt system, säger Victor Berg Guðmundsson på NovadaSolution.

Fakta om reliniSkärmklipp BPAfreeng
Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att VA-stammarna helt enkelt bytts ut mot nya rör, ett så kallat stambyte. Ett traditionellt stambyte är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste rivas upp för att rören ska kunna friläggas. Oftast måste de boende flytta under tiden arbetet utförs. Fördelarna med relining jämfört med ett traditionellt stambyte är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter. Det är med andra ord billigare, bekvämare och bättre för miljön att relina ledningarna än att byta ut dem.

Fakta om NovadaSolution

NovadaSolution bildades 2013, efter flera års forskning och utveckling, av två företag med lång erfarenhet inom relining. NovadaSolution har tagit fram ett system för att relina rörledningar med en tunn betongbeläggning och därigenom eliminerat risken för att giftiga ämnen läcker ut i dricks- eller avloppsvattnet. Affärsidén är att tillhandahålla licenser och att leverera material till företag som vill använda metoden över hela världen. Licenstagare till systemet finns idag även i Schweiz, Lichtenstein och Österrike. Fler länder är på gång.

Fakta om Rörliner Sverige AB

Rörliner är det första företaget i Sverige som innehar licens att använda systemet NovadaSolution för relining av vatten- och avloppsledningar. Företaget är nybildat och drivs av Peter Helin vars familj har lång erfarenhet inom VVS segmentet.

Rorliner_CMYK

För ytterligare info eller arbetsplatsbesök vänligen kontakta:
Peter Helin (VD) Rörliner Sverige AB
Tel: 0707-34 20 08
E-post:peter.helin@rorliner.com
Webb: www.rorliner.com