Radon

Radon finns överallt

Källa:gardochtorp.se I många hus i Sverige finns alldeles för höga halter av radon; en gas som varken syns eller luktar och som är bidragande orsak till cirka 90 cancerfall per år. Radon är något av […]

No Picture
Radon

Dags att mäta radonhalten

Källa:Byggahus.se.  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Radon-en hälsofara

Källa: Bygga.hus.se. Vill du veta radonhalten i ditt hus eller på din tomt ska du mäta. Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte förrän du har mätt. Det råder stora lokala […]