Försöksfamiljer” sökes till radonstudie

Källa: Byggvärlden. Just nu finns ett unikt erbjudande till fastighetsägare i Västra Götalandsregionen – att bygga bort fukt, lukt och radon – till ett kraftigt rabatterat pris. Till en studie om radonsanering efterlyses nu försöksfamiljer.  Läs artikeln här.