Var tionde svensk bor i blåbetonghus och många bostäder klarar inte riktvärdet

BIld: Pixabay
BIld: Pixabay
BIld: Pixabay

Källa: Husbyggaren.se. Mer än femtusen människor har dött i lungcancer av blåbetong sedan den började användas i byggnationer. Skälet är att vi byggde hus av uranhaltig skiffer – en skiffer som användes som uranmalm. Var tionde svensk bor i blåbetonghus, och många bostäder klarar inte riktvärdet trots att riktvärdet är dubbelt så högt som WHOs rekommendation. läs mer.