Radon-en hälsofara

Källa: Bygga.hus.se. Vill du veta radonhalten i ditt hus eller på din tomt ska du mäta. Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt de få hundralappar det kostar att mäta, enligt Nils Hagberg som är expert vid Statens strålskyddsinstitut. Läs artikeln här.