Arbetsmiljöverket blundar för höga halter av styren – ämnet finns bland annat i cellplast

BASF Styren
BASF-en stortillverkare av cellplast

Källa: Arbetarskydd. se. Hälsofarliga halter av styren är tillbaka i plastindustrin. Orsaken är att företagen slarvar med mätningarna. Arbetsmiljöverket vet om problemet, men hinner inte göra något. Risker med giftämnet:

  • Styren framställs ur bensen och eten. Polystyren används som slagfast plast i en mängd olika produkter och kan även skummas till cellplast.
  • Det hygieniska gränsvärdet för styren är 90 mg/m3. Den 1 juli 2012 halveras gränsvärdet.
  • Exponering för styren kan ge skador på nervsystemet, är klassat som möjligt cancerframkallande samt kan ge komosomskador.Läs mer.