Byggskivor av lera – kemikaliefria och hygroskopiska

lerskivaKälla: Ekologiska byggvaruhuset. Med fukt- och temperaturutjämnande vägg- och takskivor av lera skapar du vackra levande väggytor och får dessutom ett mycket bra inomhusklimat. Skivorna kan skruvas fast direkt på regelverk eller på befintliga väggytor. Du spacklar och fogar med lerputs och slipper använda plastförstärkta spackel- och fogmassor. Lerskivan är diffusionsöppen och dessutom väldigt brandsäker. Du kan köpa lerskivorna på Ekologiska Byggvaruhuset. Här kan du läsa mer om lerbyggskivorna.

På Ekobyggvaruhuset hittar du fler lermaterial som lerputs.

Obränd lera har unika hygroskopiska egenskaper och är utmärkt som invändigt ytskikt. Leran kan uppta och avge fukt och jämnar ut fuktbalansen inomhus.