Klimatsmart råvara går upp i rök

Källa: Byggindustrin.com. Inget trä från bygg- och rivningsbranschen i Sverige materialåtervinns. Men EU-kommissionens genomgång av avfallsdirektivet kan styra om flödena av returträ i Sverige och skaka om marknaden för byggskivor. Byggherrar och fastighetsägare kan bli skyldiga att betala för att träavfallet ska bli nya träprodukter, visar tidningen Byggindustrins granskning. Läs mer.