No Picture
Husets delar

Tänk på taket

Källa: Gård och torp.se. Halm, torv, plåt, tegel, näver, spån, papp – våra hus har täckts med helt olika material, ofta de som fanns närmast till hands. I skogsbygderna lade man spån- eller brädtak, i bergrika […]