No Picture
Byggemenskaper

Mer om byggemenskaper av Erik Berg

Tid för byggemenskaper Källa: approximationer/ Erik Berg.Boendet har en stor roll att spela i  klimatomställningen. Våra bostadsmiljöer kan antingen ge oss förutsättningarna för att leva resurseffektivt och hållbart, eller försvåra för oss att göra det. […]

No Picture
Stadsbyggnad

Vauban, Freiburg -hållbara stadsdelars förebild

Källa: Brfexperterna. Hållbart stadsdelsbyggande är minst sagt i ropet just nu. En stadsdel nämns oftare än andra: Vauban i Freiburg, Tyskland. Ett unikt medborgardeltagande och nedprioriterad bilism är det som främst kännetecknar stadsdelen. Läs mer […]

No Picture
Allmänt

Bygg bort gatubullret med växter

Källa: Byggvärlden. Med tysta innergårdar går det att ha överseende med mera buller från gatan. Då går det att bygga tätare i storstädernas centrala delar – även om riktvärdena från gatu- och trafikbullret överskrids. – […]