Bygg bort gatubullret med växter

Källa: Byggvärlden. Med tysta innergårdar går det att ha överseende med mera buller från gatan. Då går det att bygga tätare i storstädernas centrala delar – även om riktvärdena från gatu- och trafikbullret överskrids.

– Just nu undersäker vi hur bullernivån på innergårdar påverkas av husets utformning och av materialen i marken runt omkring, Hur växter och gräs påverkar bullret, effekten av gräs på taken, säger Jens Forssén, docent på avdelningen för teknisk fysik på Chalmers. Läs hela artikeln här.