”Baugemeinschaft” – Ett Hållbart byggande även i Sverige?

Källa: Anders Svensson/Kunskapslänken. Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter gruppens egna uppfattningar och idéer om sitt boende. Inspirationen kommer från Tyskland där det finns flera goda exempel på befintliga s k Baugemeinschaft (sv: Byggemenskaper). Poängerna är flera, men det finns även några utmaningar. Läs hela artikeln här.

Bild:Kunskapslänken Vauban