Text: Cathrine Bülow. I äldre hus kan man spara en del energi på att tilläggsisolera väggar eller vind. Man bör dock fundera ordentligt innan. En tilläggsisolerad vägg kan förstöra husets ursprungliga estetik när fönster och dörrar hamnar långt  in i fasadlivet. En felaktifgt utförd isolering kan också innebära att man får problem med kondensbildning, som i förlägningen kan leda till fuktproblem och mögelangrepp. Med naturliga och hygroskopiska isoleringsmaterial och med vindpapp som tillåter viss fuktvandring minskar risken för detta. Läs mer

Tänk också på att inte isolera bort den värmemagasinerande förmåga som vissa material har. Om du tilläggsisolerar en massiv konstruktion,  som ett timmer- eller tegelhus, inifrån, omöjliggör du den värmealstring som annars skulle ske i dessa material från den uppvärmda inomhusluften.

Tunga konstruktioner av timmer och stenhus bör därför alltid tilläggsisoleras från utsidan. Vilket kan vara synd på en vacker tegel- eller timmervägg. Och så var det ju det där med att fönstren hamnar långt in i fasadlivet.

Ett dragigt timmer- eller stenhus kan, istället för att tilläggsisoleras, lerklinas eller målas med värmeabsorberande färg invändigt för att bli luftätt och för att de tunga materialens värmemagasinernade förmåga ska öka ytterligare. Det brukar hjälpa mer än man tror.

De hus som lämpar sig bäst för att tilläggsisolera är lätta konstruktioner. Där kan man enket tilläggsisolera på insidan. Välj ett naturligt isoleringsmaterial som hampa, lin eller cellulosa.