Rädda husets gamla inredning!

Kök-massivträkök-luckor-skåpKälla: gardochtorp.se Roger Lindbom tipsar om vilka byggnadsdelar som går att ta tillvara och återanvända. Äldre fast inredning är svår att få tag på. Mycket har redan försvunnit vid tidigare renoveringar då synsättet var ett annat. Till fast inredning räknar vi garderober och skåp som platsbyggdes speciellt för ett visst hus/lägenhet. Det var särskilt köket med sina bänkar, skåp och hyllor, men även bokhyllor, glasade förvaringsskåp och hatthyllor som tillverkades. läs mer.