Tilläggsisolering och fuktproblem

Mögelangrepp på vind
Mögelangrepp på vind
Mögelangrepp på vind
Mögelangrepp på vind

källa:Byggnadsvard.se När byggnader ska energieffektiviseras brukar fokus ligga på att täta husen och förbättra isoleringen. Variationen av metoder och produkter är stor och de flesta diskussioner handlar om vilket isoleringsmaterial som är det bästa. Ofta får vi höra att »fel isolering kan ge fukt«, men vilka är egentligen riskerna med tilläggsisolering? Johan Mattsson tar upp några av dem. Läs mer