Text: Cathrine Bülow. Det finns en rad olika miljömärkningar för byggprodukter. En del täcker hela spektrat av olika byggmaterial medan en del är inriktade till exempel på byggkemiska produkter som lim och fogmedel. Kraven varierar från vad som kan anses som ekomärkningar till mer konventionellt anpassade märkningar som nöjer sig med att filtrera bort det värsta. Läs mer

Nature Plus med rötter i Tyskland är att betrakta som en ”riktig ekomärkning”. Här är grundkravet att 85% av produkten ska bestå av förnyelsebart eller mineraliskt innehåll- det vill säga till största del bestå av naturmaterial medan syntetmaterial ratas. Material i olka matterialgrupper jämförs och bara de med bäst miljöprestanda godkänns. För isolering innebär det till exempel att olika naturfiberisoleringar kan märkas medan cellplast inte skulle kunna godkännas. Hela kedjan från råvara till färdig produkt kontrolleras, labbtester görs osv. Den omfattande livcykelgranskningen gör dock att märkningen blir dyr och att inte så många varor finns med.

En i Sverige mer känd miljömärkning är Svanen – som också görs utifrån ett livscykelperspektiv men med mindre stränga krav än NP, dock skärps kraven kontinuerligt. Idag finns cirka 3000 Svanenmärkta bygg- och energiprodukter och även hela hus märks. Svanen ställer tuffare krav än flera andra vanliga märkningar. PVC och tryckimpregnerat virke ratas till exempel medan produkter som plastfärg kan godkännas. 

Det gäller även EMICODE® – en tysk märkning för byggkemiska produkter som uppfyller stränga krav på låga emissionsnivåer i inomhusmiljö. Testerna utförs i oberoende labb och kan även ligga till grund för klassning i materialdatabaserna. Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där EC1 PLUS är det bästa omdömet av de tre.

Systemet har 3 emissionsklasser för lågemissionsprodukter, där EC1 PLUS är det bästa omdömet av de tre.

EU-blomman och Allergiförbundets Svalan gäller i första hand gäller målarfärg. Plastfärgsnormen följs. Inga ekofärger finns med.

En test som tidningen Testfakta lät göra av konventionella (plastfärger) visade att märkta färger kunde avge lika mycket emissioner av skaldliga ämnen som omärkta färger. Det gör att man ifrågasätta vad vissa märkningar innebär för garantier och inte minst om plastfärger borde kunna bli miljömärkta överhuvudtaget när det finns bättre alternativ för miljö och hälsa.