Relaterade nyheter

    Text: Cathrine Bülow. I Sverige finns tre materialdatabaser där byggmaterial klassas utifrån sina miljö-och hälsoegenskaper, vilket kan hjälpa dig att göra mer giftfria val och undvika de värsta produkterna. Läs mer 

    Byggvarubedömningen, BASTA och Sunda hus är tre materialdatabaser  på den svenska marknaden där byggprodukter klassas utifrån tillverkarnas egna uppgifter. De högst klassade produkterna inte innehålla ämnen som enligt Kemikalieinspektionens PRIO-lista är cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande eller allergiframkallande. För Byggvarubedömningen och Sunda hus listor krävs betalicens medan BASTA är öppet/avgiftsfritt.  Byggvarubedömningen klassar produkter med färgerna grön, gul och röd medan Sunda Hus använder ett bokstavsystem från A-D med plus och minusvarianter, där A innebär bäst miljöbetyg. Det handlar det inte om någon ekobyggmärkning men klassningarna kan vara till hjälp för att undvika de värsta produkterna om man  ska välja en produkt vars innehåll man är osäker på.

    På Beiers hemsida kan du filtrera byggprodukter efter deras klassning i Sunda Hus databas.