Text: Cathrine Bülow. I en tid när allt fler efterfrågar miljöriktiga val har olika miljöklassnings – och certifieringssystem för både byggmaterial och hela hus utvecklats men frågan är vilken miljöprestanda de garanterar. Vem i hela världen kan man egentligen lita på?  Läs mer.

När miljöfrågan blivit big business är det många som vill vara med på tåget och man kan undra om kraven blivit mer branschanpassade än miljöanpassade. Till exempel var det cellplastisolerade katastrofhuset som brann i London och kostade 79 människor livet både BREEAM-certifierat och hade fått speciell ”ekofinansiering” och flera miljömärkta målarfärger har i tester visat sig emittera lika mycket  som omärkta färger.

Många av de allra grönaste byggalternativen är å andra sidan omärkta, som plastfria ”ekofärger”, växtfiberisolering eller lerputs. – Det kan dels bero på att certifieringskostnaderna är mer kännbara för mindre ”ekonischade” företag och dels på att de redan har en stark miljöprofil och därför inte behöver den gröna marknadsföring som en märkning ger, tror Linda Carnby på Svanen. Hon välkomnar fler ”ekoprodukter” men säger samtidigt att fokus ligger på en miljöanpassning av de konventionella produkterna. Det ger allra mest miljönytta, tror hon.

Även på hemsidan för Miljöbyggand (ett klassningsystem för hela hus) står att syftet med systemet är att höja lägstanivån inom byggbranschen. Det handlar alltså inte om någon ekobyggmärkning.  Det gör däremot byggvarumärkningen Nature Plus med rötter i Tyskland. Läs mer på undersidorna i denna kategori;