Inredning

Återanvänd när du bygger om

OM ATT ÅTERANVÄNDA HUSETS FASTA INREDNING Källa/text:Gård och torp.se. Bild:bo-laget.se. Ny massivträinredning är dyr att köpa så var rädd om den gamla om du har sådan i din bostad.  Äldre fast inredning är svår att […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Luddiga regler gör rivningen farlig

Källa: http://www.entreprenad.com. Riv- och saneringsentreprenörerna vill ha en branschstandard för hantering av bly, kadmium, arsenik med mera på arbetsplatsen. I dag saknas klara föreskrifter – Nu bestäms handhavandet av olika lokala miljökontor, säger Igor Kecskés Maconkai […]

No Picture
Asbest

Svartlim dold fara i gamla hus

Svartlimmet gäckar rivarna Källa: entrepenad.com. bild: umea.se. Tegelbyggnaden ser lite ensam ut där den står på Norra Stationsgatan nära Norrtull. Bakom den skymtar en betydligt större arbetsplats, Norra Länken växer fram i stadig takt lite längre […]

No Picture
Rivning/återanvändning

Klimatsmart råvara går upp i rök

Källa: Byggindustrin.com. Inget trä från bygg- och rivningsbranschen i Sverige materialåtervinns. Men EU-kommissionens genomgång av avfallsdirektivet kan styra om flödena av returträ i Sverige och skaka om marknaden för byggskivor. Byggherrar och fastighetsägare kan bli […]

No Picture
Rivning/återanvändning

Mest hållbart är att sluta riva

Källa: Svd.se.Att byggsektorn är helt inriktad på nyproduktion skapar ett enormt resursslöseri. I stället för att riva bör vi vårda våra byggnader. Om 30 år kommer vi att fnysa åt dagens glasfasader, liksom vi nu […]

No Picture
Fakta-Byggprocessen

Retur-arkitektur

Källa: Byggvärlden.se. Munkarnas tempel i Rhyolite är byggt av 50 000 tomma ölflaskor och soltorkat tegel. Huset är över hundra år gammalt och fick en ansiktslyftning 2005. Insamlingen började 1984 med att munkarna smyckade sina enkla boningar […]

No Picture
Rivning/återanvändning

Med telefonhistoria i väggarna

Källa: Byggvärlden. I Nova Scotia, Kanada, har Richard Kroeker Design skapat boendet som skulle kunna vara den våta drömmen för katalogbitare.materialet består av 7 000 staplade telefonkataloger. Kanske är detta lösningen för alla gamla telefonkataloger […]