Luddiga regler gör rivningen farlig

Källa: http://www.entreprenad.com. pictogramRiv- och saneringsentreprenörerna vill ha en branschstandard för hantering av bly, kadmium, arsenik med mera på arbetsplatsen. I dag saknas klara föreskrifter
– Nu bestäms handhavandet av olika lokala miljökontor, säger Igor Kecskés Maconkai vid Rivningsentreprenad Group Skandinavien.

FARLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL har under många års tid kartlagts och debatterats. Men de farliga ämnena hanteras enligt Riv- och saneringsentreprenörerna bristfälligt. Det handlar bland annat om bly, kadmium, arsenik, klorparaffiner och polycykliska aromatiska kolväten, PAH.Läs mer.