Färg

Sätt färg på fasaden

Källa: Klokahem.  När den ljuva sommartid nu nalkas innebär det för många också att huset ska målas. Fasadfärg som skydd och försköning har använts i hundratals år. Långt innan petroleumfärgerna sett dagens ljus. Men vilka färger […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Förebygg fuktskador i hemmet

Text: Nicolas Palmgren. Fuktskador orsakar stora problem för både privatperson och samhället. Fukt och mögel gör stora skador på hus och kan orsaka eller förvärra astma och allergiproblem. Dessutom är det en kostsam historia att […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Fuktskador och hälsoproblem

Text: Nikolas Palmgren. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vilka hälsoproblem fuktskador i bostäder och andra inomhusmiljöer kan orsaka, vilka varningssignaler man ska hålla utkik efter när det gäller fuktskador, samt ge […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Fuktskadade hus blir fall för HD

Källa: Byggvärlden.se. Högsta domstolen ska pröva om det var fel av Myresjöhus att bygga villor med tekniken enstegstätad fasad.Domen får betydelse för en mängd andra rättsfall. Eksjö tingsrätt dömde småhustillverkaren Myresjöhus att betala reparationskostnaderna åt 23 […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

I want comfort, not cancer

Källa: Saferchemicals.org. When I sit on my couch to read a book or watch a movie, I’m looking for comfort, not cancer. As we’ve reported in the past, the majority (85%) of couches tested in […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Fuktfångarduk hejdar gifterna

Källa: Bofast.se. Drygt 20 års innemiljöforskning vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund har gett resultat: en fuktduk. Duken kan fånga in hälsoskadliga ämnen i fuktskadade byggnader innan de når människorna i rummen.  – I labbtester […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Experimenten du riskerar att få betala för

Källa: Byggahus.se. 34 småhusägare i Svedala får ingen ersättning av hustillverkaren för sina fasader som visat sig mögla efter bara några år. Detta enligt en dom i Göta hovrätt i förra veckan. Konstruktionen puts på cellplast visade sig […]

No Picture
Byggifter- sjuka hus

Därför byggs det sjuka hus!

Källa: klokahem.com. Bengt Adolfi är byggmästare, en av få idag som faktiskt har mästarbrev i yrket. Redan på 90-talet ritade han och byggde miljövänliga och robusta hus, ämnade att hålla i generationer. Hans idéer om […]